Na poziomie europejskim śledzimy zwiększoną aktywność Prezydenta Francji Emmanuela Macron, lecz Parlament francuski także nie zwalnia tempa. Na 14 września br. zaplanowane jest wysłuchanie w Komisji ds spraw europejskich w przedmiocie Pakietu Mobilności, kluczowego dla transportu międzynarodowego projektu europejskiego.

Sprawozdawca w ramach ww. Komisji, deputowany Damien PICHEREAU, analizując założenia Pakietu Mobilności, zaprosił do uczestnictwa w wysłuchaniu francuską organizację przewoźników OTRE, której przedstawiciele zaprezentują swoje stanaowisko w przedmiocie zmian proponowanych przez Komisję Europejską, zwłaszcza w zakresie rozwiązań socjalnych. Zgodnie z komunikatem OTRE z 31 sierpnia br., organizacja będzie broniła interesów małych i średnich firm francuskich.

Zespół TLP oraz pozostali członkowie Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu śledzą wydarzenie. Z pewnością odniosą się do tez stawianych przez organizacje francuskie w toku nadchodzących wydarzeń europejskich.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz