Możliwy wpływ rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników na codzienne funkcjonowanie branży transportowej w Unii Europejskiej. Procedowany w Brukseli projekt rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników przewiduje stosowanie tych samych zasad wynagradzania i pracy pracowników na terenie danego kraju członkowskiego. Oznacza to, że zarówno pracownicy krajowi, jak i Ci zza granicy będą musieli mieć zarówno takie same wynagrodzenie za tę samą pracę, jak i te same dodatkowe uprawnienia wynikające z prawa pracy i układów zbiorowych, które obowiązują w tym państwie członkowskim UE. Takie zasady stworzą ogromne utrudnienia dla pracodawców z sektora transportu międzynarodowego.

ZOBACZ RAPORT >>>