Brażna transportu drogowego jest istotną częścią krajowej gospodarki, tak pod względem generowanego produktu krajowego brutto, jak i zatrudnienia. Jest również podatna na wiele czynników zewnętrznych, które bezpośrednio wpływają na jej kondycję.

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” powstał, aby zapewnić efektywną reprezentację interesów branży TSL w kraju oraz na arenie międzynarodowej. W sposób szczególny skupiamy swoją aktywność na instytucjach i organach Unii Europejskie, w których zapada większość decyzji mających wpływ na kształt sektora przewozów międzynarodowych w Europie. Spór wokół „Pakietu Mobilności” pokazał, jak ważne jest stałe uczestnictwo w dialogu na poziomie Unii Europejskiej.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat od utworzenia TLP udało nam się odnieść kilka sukcesów, a także skutecznie i konsekwentnie budować pozytywny wizerunek branży. Przekazujemy na Państwa ręce raport podsumowujący naszą działalność w 2018 roku, a także przybliżający profile firm członkowskich. Jesteśmy przekonani, że działając razem, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie czekają branżę w najbliższych latach.

ZOBACZ RAPORT >>>