RAPORT TLP – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

RAPORT TLP – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy firmom, które przesłały dotychczas materiały związane z działalnością CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Jednocześnie, chcielibyśmy uprzejmie prosić firmy, które jeszcze tego nie zrobiły o przesyłanie materiałów, które posłużą do stworzenia raportu na temat zaangażowania firm zrzeszonych w TLP w działania prospołeczne.

Jesteśmy przekonani, że podejmujecie Państwo wiele działań zarówno na rzecz swoich pracowników, społeczności lokalnych, jak i bezpieczeństwa i środowiska, które wpisują się właśnie w koncepcje Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nawet, jeśli postrzegacie Państwo swoje działania jako niewielkie czy nieznaczące – podzielcie się nimi, każda aktywność wykonana na rzecz społeczeństwa zasługuje na docenienie.

Aby było Państwu łatwiej zidentyfikować obszary aktywności oraz możliwe działania, przesyłam poniżej kilka przykładów:

– ekologia – inwestycja w nowoczesny, ekologiczny tabor, ograniczenie dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznej, promowanie wspólnych dojazdów pracowników do pracy (albo korzystania z rowerów etc.);

– sprawy pracownicze – szkolenia, działania na rzecz kształtowania przyjaznego środowiska pracy, dni otwarte dla rodzin, bony dla młodych rodziców, dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, promocja zdrowego trybu życia, wdrażanie dobrych praktyk w rekrutacji etc.

– bezpieczeństwo ruchu drogowego – szkolenia z bezpiecznej jazdy dla pracowników, wsparcie pikników i inicjatyw promujących bezpieczeństwo, wrażani standardów podnoszących bezpieczeństwo;

– społeczności lokalne – wszelkiego rodzaju działalność charytatywna, współpraca ze szkołami i uczelniami, włączanie się w lokalne inicjatywy, wspieranie nauki,

– relacje biznesowe – wszystkie działania, które możemy określić jako uczciwe praktyki operacyjne;

I wiele innych.

Na wkłady od Państwa czekamy do 14 lipca br. 

Jesteśmy przekonani, że zaprezentowanie opinii publicznej skali podejmowanych przez Państwa działań przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku branży.

Materiały należy wysyłać na adres mailowy: joanna.rutkowska@tlp.org.pl

Translate »