RAPORT „WPŁYW USTAWY MILOG NA BRANŻĘ TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE”

RAPORT „WPŁYW USTAWY MILOG NA BRANŻĘ TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE”

Dokąd zmierza jednolity rynek europejski? Branża transportu drogowego, zwanego także samochodowym, w Polsce zajmuje szczególne miejsce w gospodarce ze względu m.in. na wielkość udziału w wytwarzanym produkcie krajowym brutto (PKB), liczbę zatrudnionych oraz udział w europejskim rynku transportowym. Polscy przedsiębiorcy są wiodącymi przewoźnikami w Europie posiadający nowoczesny tabor i skalę funkcjonowania podobną do przewoźników z największych gospodarek Europie. W ramach raportu przeanalizowany został bezpośredni i pośredni wpływ wprowadzenia MiLoG na polską branżę transportu drogowego w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Pobierz
Translate »