„RATUJMY TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY PRZED POPULIZMEM SOCJALNYM” – PODPISZ PETYCJĘ

„RATUJMY TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY PRZED POPULIZMEM SOCJALNYM” – PODPISZ PETYCJĘ

Europejskie prace nad Pakietem Mobilności oraz nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, mogą na trwałe zniszczyć jednolity europejski rynek usług i wymiany towarowej – dwa podstawowe filary Unii Europejskiej. Zagrożone jest funkcjonowanie transportu międzynarodowego, a także międzynarodowy łańcuch dostaw.

Transport i Logistyka Polska wzywa wszystkich przedstawicieli branży oraz branż wspierających do poparcia wyłączenia transportu międzynarodowego ze sztucznych dla transportu przepisów o delegowaniu pracowników.

PODPISZ PETYCJĘ >>>

 

 

Translate »