ROSJA – UZGODNIONO KONTYNGENT ZEZWOLEŃ

ROSJA – UZGODNIONO KONTYNGENT ZEZWOLEŃ

 

Dwa dni intensywnych rozmów w ramach polsko-rosyjskiej komisji mieszanej zaowocowały uzgodnieniem kontyngentu zezwoleń na przyszły rok. Każda ze stron otrzyma po 230 000 zezwoleń, w tym 70 000 zezwoleń na przewozy z/do krajów trzecich dla Polski oraz 7 500 zezwoleń na takie przewozy dla Rosji.

Rosjanie nie ukrywali, że do Warszawy przyjechali po dodatkowe zezwolenia na bieżący rok. Już podczas posiedzenia komisji w Moskwie informowali o wykorzystaniu przez rosyjskich przewoźników uzgodnionej puli zezwoleń. Warunkiem przyznania dodatkowych zezwoleń w 2017 roku, stawianym przez stronę polską od początku negocjacji było uzgodnienie kontyngentu na przyszły rok.

Podczas rozmów padały liczne, mniej lub bardziej korzystne propozycje wielkości kontyngentu od 180 000 do 250 000 zezwoleń. Ostatecznie, w przyszłym roku strony otrzymają po 230 000 zezwoleń. Dodatkowo, w tym roku polscy przewoźnicy otrzymają 11 tysięcy zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich, zaś rosyjscy 35 tysięcy zezwoleń dwustronnych i tranzytowych. Tegoroczne zezwolenia będą mogły być wykorzystane do końca lutego 2018 roku, zaś przyszłoroczne do 31 stycznia 2019 r.

Ponadto, strony uzgodniły, że zezwolenie na wykonywanie przewozów do i z krajów trzecich, w relacji powrotnej może być wykorzystane do innego kraju trzeciego, niż ten z którego był realizowany pierwszy przewóz. Oznacza to, że przewoźnik wiozący towar z Niemiec do Rosji, w drodze powrotnej będzie mógł podjąć towar do np. Holandii. Podpisano również protokół z prac grupy roboczej ds. trudnych rozpatrującej wątpliwości przewoźników związane z  przeprowadzonymi kontrolami drogowymi. Potwierdzono również, że niewykorzystane zezwolenie w którym wypełnione są jedynie dane przewoźnika (bez danych dot. przewozu) może być przekazane innemu przewoźnikowi, po potwierdzeniu tego faktu pieczęcią i podpisem podmiotu wydającego zezwolenie (organu bądź organizacji).

W związku z przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, które będą miały miejsce w Rosji, spodziewany jest nie tylko wzrost wymiany handlowej, ale również większe zainteresowanie przewozami osób. Komisja uzgodniła, że obie strony otrzymają po 1000 zezwoleń na przewozy osób w roku 2018.

Podpisanie w Warszawie protokołu komisji mieszanej i uzgodnienie wielkości kontyngentu pozwoli przewoźnikom uniknąć niepewności co do możliwości wykonywania przewozów do Rosji i realizacji kontraktów.  Wielokrotnie już uzgodnienia kontyngentu przeciągały się na kolejny rok uniemożliwiając realizację wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami.

Opracowała:

Joanna Rutkowska

Translate »