W sierpniu 2020 r. zaczęły obowiązywać pierwsze zapisy Pakietu Mobilności – regulacji prawnych Komisji Europejskiej, które oficjalnie mają poprawić warunki socjalne kierowców oraz zapobiegać nieuczciwej konkurencji w międzynarodowym transporcie drogowym. Jednak prawdziwa rewolucja w tej branży zacznie się w lutym 2022 r. Wówczas zaczną obowiązywać zapisy Pakietu, które będą stanowiły ogromne wyzwanie dla polskich przewoźników, a będą to:

  • konieczność rozliczania kierowców z uwzględnieniem zagranicznych wynagrodzeń w pełnej wysokości,
  • zakaz zaliczania na poczet płacy zagranicznej diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych,
  • zwolnienie z zasad delegowania dla kierowców przy wykonywaniu niektórych przewozów,
  • ograniczenia w przewozach kabotażowych oraz cross trade,
  • obowiązkowe powroty pojazdów do bazy firmy, najpóźniej co 8 tygodni.

 

Zapraszamy do udziału i dyskusji o szczegółach co czeka graczy na transportowym rynku od 2 lutego 2022 r.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU

  • Przygotujesz się do zmian, czekających polską branżę transportową za niecały rok
  • Dowiesz się o ile wzrosną koszty wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym
  • Zdobędziesz wiedzę o szczegółach czekających Cię wyzwań
  • Opowiemy jak uniknąć wyższych kosztów działalności transportowej przy niektórych rodzajach przewozów
  • Omówimy co się wydarzy, jeżeli polski rząd nie zmieni jak najszybciej ustawy czasie pracy kierowców, dostosowując ją do nowych realiów Pakietu Mobilności

 

PRELEGENCI:

 

ARTUR KALISIAK – Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP

Ekspert związany z branżą transportu drogowego od ponad 15 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy międzynarodowej właściwych służb w Europie (i nie tylko) odpowiedzialnych za kontrolę przepisów czasu jazdy i odpoczynku kierowców zawodowych oraz stosowania tachografów. Kierował pracami Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Członek grupy roboczej powołanej przez Komisję Europejską w celu przygotowania i opracowania rozporządzenia 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Uczestnik licznych spotkań grup roboczych oraz komitetów przy KE mających na celu wypracowanie wspólnej w całej UE interpretacji przepisów odnoszących się do transportu drogowego. Uczestnik unijnych projektów transportowych typu Twinning oraz TAIEX m.in. dla Turcji, Ukrainy, Gruzji oraz państw bałkańskich. W ramach projektów przekazywana jest wiedza oraz najlepsze praktyki w zakresie unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego, w tym czasu jazdy i odpoczynku kierowców, jak również bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2012 roku zdał egzamin państwowy uzyskując uprawnienia Inspektora Transportu Drogowego. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Transportu i Spedycji organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Autor publikacji branżowych, w szczególności związanych z czasem jazdy i odpoczynku kierowców.

 

ŁUKASZ WŁOCH – Główny Ekspert ds. Analiz i Rozliczeń, INELO

Ekspert w zakresie kontroli i rozliczania czasu pracy od 11 lat.

Od 6 lat zajmuje się szkoleniami dla firm transportowych, tylko w pierwszym kwartale 2015 roku z tematyki stawki minimalnej w Niemczech i sposobach jej rozliczania przeszkolił 690 firm. W 2016 roku przeszkolił ponad 231 właścicieli firm transportowych z tematyki płacy minimalnej we Francji.

Jest prelegentem podczas licznych konferencji przekazując uczestnikom wiedzę merytoryczną i praktyczne wskazówki. Autor licznych artykułów merytorycznych dla Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, a także dla czasopism branżowych. Jest współautorem istotnej pozycji książkowej „Kierowca w firmie – praktyczny leksykon przedsiębiorcy” (Seria Pogotowie Kadrowe 2014 r.).

 

KAMIL WOLAŃSKI – Kierownik Działu Ekspertów, INELO

Doświadczony ekspert i szkoleniowiec, od lat związany z OCRK. Były wykładowca przedmiotu „Czas pracy kierowców” na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla kierunku Transport. Autor licznych publikacji w prasie branżowej.

Jego doświadczenie zawodowe w OCRK obejmuje reprezentację klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz kontroli delegowania pracowników i płac minimalnych w Europie (ponad 150 reprezentacji krajowych i zagranicznych). Świadczył również merytoryczne wsparcie w przypadku pozwów pracowniczych, szczególnie w zakresie ryczałtów noclegowych.

Przeprowadził także setki szkoleń i wdrożeń dla pracowników firm transportowych współpracujących z OCRK. W latach 2015-2017 podczas szkoleń otwartych przeszkolił ponad 800 przewoźników prowadzących działalność transportową oraz osób zarządzających transportem z zakresu płacy minimalnej w Europie.

Od 2018 r. – jako Kierownik Działu Ekspertów jest odpowiedzialny za planowanie i koordynację działań sztabu ekspertów. Zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników OCRK z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.

 

MAREK LOOS – Redaktor naczelny Transport Manager

Współzałożyciel i wiceprezes wydawnictwa Media4Business. Redaktor naczelny dwumiesięcznika Transport Manager, zastępca red. nacz. Logistics Manager. Od 1991 r. w dziennikarskim fachu, jako specjalista od gospodarki w: Głosie Wielkopolskim, Pulsie Biznesu, czy Rzeczpospolitej. Z prasą branżową sektora TSL związany od 2005 r. Implementował z Belgii na polski rynek dwumiesięcznik Truck&Business. Prywatnie – miłośnik podróży, jazzu, fotografowania (szczególnie dzikiej przyrody), współautor pierwszego polskiego i trzeciego na świecie przewodnika po Wyspach Owczych.

 

ZAPISZ SIĘ KLIKAJĄC TUTAJ !