Rozmowy ministrów Polski i Węgier o przepisach Pakietu Mobilności I

Rozmowy ministrów Polski i Węgier o przepisach Pakietu Mobilności I

Unijne przepisy regulujące międzynarodowy transport drogowy, Pakiet Mobilności I były tematem rozmowy wiceministra infrastruktury Rafała Webera z sekretarzem stanu ds. transportu w Ministerstwie Innowacji i Technologii Węgier Laszló Mosoczim.

– Pakiet Mobilności I jest ważny dla naszych państw, ponieważ zawiera wiele przepisów, które będą rodzić trudności dla przewoźników transportu drogowego. Dodatkowym czynnikiem, który powinniśmy mieć na uwadze, jest trwająca pandemia COVID-19, która osłabiła gospodarkę UE i negatywnie wpłynęła na kondycję finansową przedsiębiorstw transportowych. Nasze działania powinny być dalej ukierunkowane na zmianę niekorzystnych przepisów zarówno na drodze sądowej w ramach skarg do Trybunału Sprawiedliwości UE, jak i w ramach ewentualnej inicjatywy legislacyjnej KE ukierunkowanej na rewizję niektórych rozwiązań – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Rozmowa, która odbyła się 11 lutego 2021 r. była kontynuacją uzgodnień przyjętych na spotkaniu ministra Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier, Peterem Szijjartó 28 stycznia br., podczas którego strony potwierdziły złożenie skarg na wybrane przepisy Pakietu Mobilności I do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wolę kontynuacji działań na forum międzynarodowym mających na celu rewizję przepisów Pakietu Mobilności.

Działając w obronie interesów podmiotów świadczących usługi w transporcie drogowym na jednolitym rynku UE, na wniosek ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Rząd RP zdecydował o zaskarżeniu przepisów Pakietu Mobilności I do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Skargi zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE,  co oznacza, że inne państwa członkowskie mogą przyłączyć się do złożonych zażaleń.

Ponadto ministrowie omówili bieżącą sytuację firm przewozowych. W związku z prośbą polskich przewoźników międzynarodowych strona polska wystąpiła z wnioskiem do strony węgierskiej o przyznanie dodatkowej puli zezwoleń dla polskich przewoźników operujących przez Węgry do krajów trzecich.

Obie strony potwierdziły wolę kontynuacji ścisłej współpracy zarówno dwustronnej, jak i na forum Grupy Wyszehradzkiej oraz Unii Europejskiej.

 

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

Translate »