24 listopada br. o godzinie 9:00 Trybunał Konstytucyjny na wniosek „Transport Logistyka Polska” zajmie się oceną konstytucyjności przepisów o ryczałtach za nocleg kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Od wyroku w tej sprawie zależy los wielu firm transportowych, które padły ofiarą nieprecyzyjnego prawa oraz zorganizowanej w wielu przypadkach nagonki podmiotów żyjących z obsługi roszczeń pracowniczych.
Przypomnijmy, że rozwiązania problemów wynikających z uchwały Sądu Najwyższego z czerwca 2014 r. stojącej w sprzeczności ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy i wynikającej z niego praktyki pracodawców branży transportowej nie podjął się zarówno poprzedni, jak i obecny Rząd. A przecież wszystkie ówczesne siły polityczne deklarowały już w lipcu 2014 podjęcie zdecydowanych działań w tej sprawie.
Czy wyrok Trybunału odsunie widmo upadłości od małych i średni firm przekonamy się już niespełna za dwa miesiące.
Wokanda TK

Wniosek TLP