Uporczywe i wielokrotnie ponawiane apele TLP o zniesienie limitu miejsc w przewozach pasażerskich odniosły skutek. Rząd w okresie od 15 maja br. do 5 czerwca br. luzuje ograniczenia liczby pasażerów przewożonych środkami publicznego transportu zbiorowego oraz autobusami.

Środkiem transportu albo autobusem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Niestety wciąż nie mamy dobrych wiadomości dla tych z Was, którzy do przewozu osób używają w ramach transportu drogowego albo w ramach przewozów potrzeby własne (np. dowożąc kierowców do/z pozostawionych pojazdów) samochodów osobowych o liczbie miejsc od 7 do 9 łącznie z miejscem kierowcy, czyli tzw. busów. Takim pojazdem można będzie nadal przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W środkach transportu publicznego wciąż obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczkami przez pasażerów. Z tego obowiązku zwolnieni są pasażerowie pojazdów samochodowych nie będących środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozporządzenie luzujące ograniczenia znajdziecie tutaj.