Podczas spotkania z ministrem Konradem Szymańskim i minister Renatą Szczęch w Kancelarii Rady Ministrów, strona rządowa zapewniła, że podejmie wszelkie możliwe działania, aby utrzymać sprzeciw wobec rewizji dyrektywy 96/71/WE, wyrażony w ramach procedury tzw. żółtej kartki.

phpThumb_generated_thumbnailjpg

W dniu 6 czerwca 2016 roku w Kancelarii Rady Ministrów odbyło się spotkanie organizacji społecznych z ministrem Konradem Szymańskim, Sekretarzem Stanu ds. europejskich oraz minister Renatą Szczęch, Podsekretarz Stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej. Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii związanych z rewizją unijnej dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 8 marca 2016 roku.

Zarówno strona rządowa, jak i społeczna reprezentowana przez, m.in. Konfederację Lewiatan, Inicjatywę Mobilności Pracy, Polską Izbę Handlu, Związek Rzemiosła Polskiego, czy związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zgodnie potwierdziły polityczny charakter proponowanych zmian, które nie są poparte rzetelnymi badaniami rynku i konsultacjami społecznymi. Nikt nie ma wątpliwości, że proponowana rewizja dyrektywy, podobnie jak przepisy o płacach minimalnych, stanowią przykład niedozwolonych na rynku wewnętrznym UE ograniczeń pozataryfowych naruszających wolność przepływu usług. Ograniczenia te naruszają, jak podkreślali uczestnicy spotkania, zasady konkurencji.

W trakcie spotkania, TLP zaprezentowała merytoryczne stanowisko związku w kwestii zmian ww. dyrektywy, podkreślając konieczność całkowitego wyłączenia transportu z dyskusji o delegowaniu pracowników. Związek przedstawił również swoje stanowisko wobec przepisów MiLoG i Loi Macron, wnosząc o dalszą interwencję polską wobec braku działań KE w tym zakresie.

W wyniku dyskusji, strona rządowa wskazała, iż podejmie wszelkie możliwe działania, aby utrzymać sprzeciw wobec rewizji dyrektywy 97/71/WE, wyrażony w ramach procedury tzw. żółtej kartki. Jednocześnie, strona rządowa konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko w przedmiocie wyłączenia transportu z przepisów o delegowaniu pracowników. Szczegółowe prace nad ewentualnymi rozwiązaniami prawnymi, które mogłyby przyczynić się do realizacji wskazanych wyżej celów będą podejmowane w specjalnie do tego powołanych grupach merytorycznych z udziałem partnerów społecznych. TLP będzie uczestniczyła w pracach zarówno grupy ds. transportu, jak i grupy ds. nowych przepisów francuskich Loi Macron.

JJ