Opinia w sprawie zmian proponowanych w rozporządzeniach nr 1071/2009 oraz 1072/2009 w zakresie, w jakim odwołują się one do rozporządzenia Rzym I.

Autorstwa Prof. dr hab. Artura Nowaka-Fara

Sporządzona na zlecenie związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

PRZEJDŹ DO RAPORTU >>>