SŁOWACJA: OBOWIĄZKOWE TESTY

SŁOWACJA: OBOWIĄZKOWE TESTY

Od 2 listopada br. wjazd z Polski do Słowacji i tranzyt z Polski przez jej terytorium będą się odbywały bez kontroli granicznych, lecz niezbędne będzie posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19.

Zgodnie z informacjami z Biura Policji Granicznej i Zagranicznej Republiki Słowackiej oraz na podstawie §4 ust.1 pkt 1 i 2 Zarządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej kierowcy zawodowi w transporcie międzynarodowym rzeczy i osób (w tranzycie lub realizujący transport do i ze Słowacji) są zwolnieni z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19. Jednak są zobowiązani do przestrzegania wszystkich środków epidemiologicznych zarządzonych przez Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej (rękawiczki, dystans, zakrycie twarzy, dezynfekcja).

Dodatkowo, zgodnie z ww. słowackim rozporządzeniem kierowcy zawodowi przekraczający granicę Republiki Słowackiej innymi środkami transportu w celu przemieszczenia się do miejsca wykonywania swojej działalności lub powrotu do domu, także nie będą musieli posiadać testów na COVID-19. Jednak będą musieli okazać certyfikat dla pracowników w transporcie drogowym zgodny z załącznikiem 3 Komunikatu KE w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych, dostępny pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP

 

Translate »