Obywatele polscy, przebywający w ciągu 14 poprzednich dni w krajach, które nie zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem (m.in. Polska, Austria, Republika Czeska, Węgry) mogą wjechać na terytorium Słowacji. Warunkiem jest posiadania negatywnego wyniku testu RT-PCR na COVID-19 (nie starszego niż 72 h) lub po wjeździe na jej terytorium poddanie się domowej kwarantannie (obowiązkowa wcześniejsza rejestracja) do momentu uzyskania potwierdzenia negatywnego wyniku testu na COVID-19 (lub nie dłużej niż 10 dni w przypadku braku objawów choroby).

Zasad tych nie stosuje się do osób wskazanych w § 4, § 5, § 6 i § 7 Zarządzenia Nr 25 Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego, obowiązującego od 16 listopada 2020 r. w tym: kierowców samochodów ciężarowych wykonujących transport towarów, kierowców autokarów i autobusów. Przy czym osoby te są uprawnione do przekraczania granicy Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przemieszczania się do miejsca wykonywania swych czynności albo w celu powrotu do domu, pod warunkiem okazania wystawionego przez pracodawcę zaświadczenia sporządzonego w języku słowackim lub świadectwa pracownika transportu międzynarodowego.

Wzór zaświadczenia został określony w załączniku nr 3 do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania zielonych pasów ruchu (Green Lanes), dostępny pod linkiem tutaj.

Podczas załadunku i rozładunku towarów osoby te muszą używać środki ochrony osobistej, ograniczać w jak największym stopniu bezpośredni kontakt z personelem, a pojazd musi być wyposażony w gumowe rękawice i środek dezynfekujący.

 

* Słowacja: zniesiony zakaz ruchu ciężarówek w dniu 17.11

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej informuje o zniesieniu w dniu 17 listopada 2020 r. (święto państwowe) zakazu poruszania się po wszystkich rodzajach dróg przeznaczonych dla pojazdów międzynarodowego drogowego transportu towarowego z krajów sąsiednich, jeśli miejsce docelowego rozładunku towaru położone jest na terytorium Republiki Słowackiej: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=nakladne-vozidla-maju-17-novembra-povoleny-dojazd

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP