10 lipca br. Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu reprezentowany przez chorwackie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (Association of Croatian Road Carriers) wraz ze Słoweńską Izbą Rzemiosła i Mikro Przedsiębiorców (OZS) oraz węgierską organizacją przewoźników NIT (NIT Hungary) spotkał się z Komisarz UE ds Transportu Violetą Bulc.

Spotkanie towarzyszyło prezentacji Pakietu Mobilności w parlamencie słoweńskim.

Pakiet Mobilności, od dnia ogłoszenia, budzi silne emocje w środowisku transportu międzynarodowego. Dotyczy to nie tylko propozycji przyjęcia delegowania jako modelu pracy kierowców w transporcie międzynarodowym ale i zmian w przepisach dotyczących odpoczynku i czasu pracy jak i kabotażu.

Spotkanie z Komisarz Bulc było okazją do zwrócenia się do Komisji Europejskiej z listą szczegółowych pytań wypracowanych w toku konferencji Sojuszu w Brukseli z 30 czerwca br („Mobility Package – social partners’ perspective”) oraz prezentacją wstępnego i krytycznego stanowiska Sojuszu wobec proponowanych zmian.

Pytania Sojuszu dotyczą w znaczącej mierze kwestii socjalnych w Pakiecie Mobilności począwszy od wyboru delegowania jako modelu pracy kierowcy, propozycji w zakresie czasu pracy/odpoczynku kierowców, w tym tzw. powrotu do domu a nawet koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i ewentualnych ryzyk z dublowaniem się obowiązków w zakresie obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

W toku spotkania Komisarz Bulc nie tylko zaprezentowała ponownie filary Pakietu Mobilności ale i wskazała, iż nie ma przestrzeni do funkcjonowania w UE spółek-skrzynek pocztowych oraz kierowców-nomadów. Komisarz stoi także na stanowisku o konieczności zniesienia eurowiniety.

Przedstawiciele Sojuszu oraz organizacji z Słowenii i Węgier silnie akcentowali istnienie ograniczeń w swobodzie świadczenia usług, w tym także związanych z kwestiami odpoczynków weekendowych w pojazdach w Niemczech, Austrii, Francji i Hiszpanii.

Przypomnijmy, że Sojusz na rzecz Przyszłości Transportu został zawiązany 28 kwietnia br. w Warszawie. TLP jest jego członkiem-założycielem.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz