Solidarność europejska w gruzach?

Solidarność europejska w gruzach?

Solidarność europejska w gruzach? Jak zapobiec narodowym partykularyzmom w UE?

_S6A1833

Rozważania na temat końca europejskiej solidarności były tematem okrągłego stołu, który się odbył 2 października w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei – Sopot 2015. Gospodarzem tego wydarzenia była organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska.
Podczas debaty w której wzięli udział przedstawiciele administracji (m.in. wiceministrowie Paweł Orłowski /MIiR/ i Radosław Mleczko /MPiPS), przedstawiciele Komisji Europejskiej, dyplomaci z państw UE15, przedstawiciele nauki z Polski i z zagranicy, dziennikarze i ekonomiści, próbowano odpowiedzieć na pytania zawarte w tytule wydarzenia.
Osnową dyskusji był raport Deloitte pt. „Dokąd zmierza jednolity rynek europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce” opracowany na zamówienie Transport i Logistyki Polskiej.

ZAPIS DŹWIĘKOWY DEBATY

PEŁNY RAPORT

Translate »