_MG_5794
20 marca br. odbyło się spotkanie z Marią Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. Na zaproszenie Minister w spotkaniu udział wzięli członkowie Komitetu Protestacyjnego: Jan Buczek (ZMPD) wraz z najbliższymi współpracownikami, Piotr Litwiński (OZPTD), Maciej Wroński (TLP) i przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń przewoźników. Ze strony administracji – oprócz pani Minister – w spotkaniu uczestniczyli Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Łukasz Twardowski Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MIiR, Tomasz Połeć Główny Inspektor Transportu Drogowego, Joanna Rutkowska Dyrektor Gabinetu GITD. Ponadto na zaproszenie pani Minister w spotkaniu uczestniczył poseł Stanisław Żmijan Przewodniczący Sejmowej Przewodniczący Komisji Infrastruktury.

Maria Wasiak poinformowała zaproszonych przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego, iż administracja rządowa podjęła szereg działań w sprawie MiLoG, ale niestety ze względów na ich charakter nie może o wszystkich powiedzieć. Polski Rząd liczy w tej sprawie na Komisję Europejską, a także na aktywność polskich europarlamentarzystów, którzy aktywnie zaangażowali się w sprawę MiLoG. Pani Minister przypomniała, że w celu rozwiązania problemów branży transportu powołano międzyresortowy zespół, który intensywnie pracuje i wkrótce przedstawi swoje propozycje. Maria Wasiak przypomniała, że w celu rozwiązania problemów ryczałtów rząd opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców i projekty dwóch aktów wykonawczych, które mają szanse – zdaniem Minister – zostać uchwalone przed końcem obecnej kadencji sejmowej.

Maria Wasiak poinformowała ponadto, iż problemami transportowców jest zainteresowana Premier Ewa Kopacz. Obiecała też, iż ułatwi przedstawicielom środowiska bezpośredni kontakt z panią Premier.
Po wystąpieniu Minister w imieniu Komitetu Protestacyjnego wystąpił Jan Buczek, który poinformował o planowanej akcji protestacyjnej, o wzrastającej desperacji środowiska oraz zastrzeżeniach do pracy innych niż resort transportu ministerstw. Przypomniał o 18 postulatach sformułowanych przez środowisko przewoźników drogowych. Ponadto Jan Buczek dosyć obszernie opisał dotychczasowy przebieg rozmów i działań rządu w sprawie rosyjskich restrykcji wobec polskich przewoźników drogowych.

Po wystąpieniu Jana Buczka zabrał głos Maciej Wroński przedstawiciel TLP wskazując, iż w ocenie licznej rzeszy pracodawców transportu drogowego działania Rządu są niewystarczające. Pierwszym przykładem była sprawa MiLoG, gdzie w ocenie Wrońskiego polski rząd wspierając działania Komisji Europejskiej powinien jednocześnie równoległe skierować – w imieniu własnym lub wspólnie z innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi UE – skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie MiLoG. Działanie takie:
• skróciłoby o co najmniej 9 miesięcy prawne postępowanie o naruszenie przez Niemcy prawa unijnego,
• dałoby wyraźny polityczny sygnał, iż sprawa jest poważna i godzi w podstawy Unii Europejskiej,
• być może wyhamowałoby inicjatywy legislacyjne innych państw członkowskich Unii Europejskiej zmierzające do przyjęcia przepisów o płacy minimalnej wobec kierowców wykonujących na ich terytorium międzynarodowy transport drogowy.

Następnie Maciej Wroński wskazał, iż inicjatywa rządowa w zakresie zmiany ustawy o czasie pracy kierowców, o której mówiła Maria Wasiak, jest działaniem pozorowanym, gdyż:
• nie odnosi się w ogóle do narastającej lawiny pozwów kierowców o ryczałty za nocleg za ostatnie trzy lata wstecz,
• rozwiązania zaproponowane na przyszłość są co najmniej dyskusyjne.

Ponadto pod pozorem rozwiązywania problemu ryczałtów w projekcie proponuje się wykreślenie niedawno przyjętych rozwiązań, które miały na celu uwzględnienie specyfiki pracy kierowcy i zawierały normy rozwiązujące kolizję pomiędzy przepisami Kodeksu Pracy a przepisami rozporządzenia WE/561/2006. Wejście w życie propozycji ministerstwa znacznie zwiększyłoby koszty pracy kierowców i obowiązki administracyjne pracodawców.

Maciej Wroński podkreślił, iż nie jest to jedyny kontrowersyjny dokument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wskazując na projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym mający rzekomo za cel wdrożenie Krajowego Rejestru Elektronicznego. Przeważająca część zapisów poświęcona jest bowiem:
• ułatwieniu pracy prowadzących postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kar pieniężnych urzędników kosztem praw obywatelskich przedsiębiorców, w tym prawa do sądu,
• a także w niczym nie uzasadnionemu zwiększeniu stawek kar za naruszenia przepisów regulujących transport drogowy.

W trakcie tego wystąpienia Maria Wasiak przerwała wypowiedź przedstawiciela TLP informując, że ze względu na obowiązki musi opuścić spotkanie.

Po opuszczeniu przez Minister spotkania, rolę gospodarza przejął Zbigniew Rynasiewicz. Zachęcając do wypowiedzi innych uczestników spotkania w formule: „kto jeszcze z państwa chce coś powiedzieć?”.

Po kilku ostrych wypowiedziach (m.in. Piotra Litwińskiego i Ewy Kamińskiej) i ogólnych uprzejmych odpowiedziach ze strony administracji (które niestety nie zawierały konkretów) zakończono spotkanie.