Spotkanie TLP z Rafałem Trzaskowskim wiceministrem spraw zagranicznych

Spotkanie TLP z Rafałem Trzaskowskim wiceministrem spraw zagranicznych

31 lipca br. przedstawiciele TLP spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Podsekretarzem Stanu ds. Europejskich Panem Rafałem Trzaskowskim. W spotkaniu uczestniczył ponadto Pan prof.Jan Barcz oraz Pan Jakub Wojnarowski Zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan odpowiedzialny za obszar ekspertyzy i współpracy międzynarodowej.

Rozmowy dotyczyły możliwych do podjęcia działań administracji rządowej w sprawie MiLoG. TLP przekazała Ministrowi Trzaskowskiemu sugestie działań wynikające z ekspertyzy wykonanej przez Pana prof. Jana Barcza oraz przekazaliśmy samą ekspertyzę. Poruszono m.in. możliwości pełnego zawieszenia MiLoG do czasu rozstrzygnięcia postępowania KE przeciwko Niemcom oraz konieczności harmonizacji składników płacy minimalnej.

Translate »