15 grudnia br. w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli związku pracodawców Transport i Logistyka Polska ze przedstawicielami Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego. Rozmawialiśmy o sytuacji w Inspekcji, problemach inspektorów, barierach uniemożliwiających pełne wykorzystanie potencjału tej tak ważnej dla branży służby, a także o pomysłach na zwiększenie efektywności pracy „krokodylków”.

TLP od lat apeluje o zwiększenie znaczenia Inspekcji Transportu Drogowego, w tym o nadanie inspektorom pracującym na drodze statusu funkcjonariuszy służby mundurowej. Zależy nam na efektywniejszym zwalczaniu zjawisk nieuczciwej konkurencji, która niszczy polski i europejski rynek transportu drogowego. Tym samym TLP jest naturalnym sojusznikiem w tych obszarach dla związkowców z ITD.

W trakcie rozmów doszliśmy do wspólnego wniosku, że należy zmienić podejście do sposobu oceny zadań wykonywania przez inspektorów i rozliczania ich pracy. Zamiast ilości kontroli należy postawić na jej jakość. Dziś na skutek uwarunkowań prawnych oraz oczekiwań dotyczących statystyk, pomimo bardzo wysokich kwalifikacji polskich inspektorów, najpoważniejsze naruszenia z punktu widzenia nieuczciwej konkurencji w wielu przypadkach pozostają nieujawnione. Dotyczy to m.in. takich naruszeń, jak manipulacja tachografem lub wykonywanie nielegalnych operacji transportowych.

Przedstawiciele TLP zadeklarowali gotowość wsparcia merytorycznego Związku zawodowego ITD, w szczególności w zakresie jej przekształcenia w służbę mundurową. W wyniku rozmów ustaliliśmy możliwe formy i obszary tej współpracy. Jesteśmy pewni, że współpraca umożliwi nam zbliżenie się do celów jakie chcą osiągnąć obie strony. Celów realizowanych w interesie członków obu organizacji, a może przede wszystkim w interesie rynku transportu drogowego. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.