Stanowisko biznesu w sprawie postulatu „równa płaca za pracę w tym samym miejscu”.

Stanowisko biznesu w sprawie postulatu „równa płaca za pracę w tym samym miejscu”.

Konfederacja Lewiatan (której członkiem jest TLP) wraz siedmioma innymi organizacjami pracodawców z innych państw członkowskich UE wystąpiła do właściwych władz Unii Europejskiej w sprawie polityki zmierzającej do urzeczywistnienia zasady „równa płaca za pracę w tym samym miejscu”.

Zdaniem autorów wystąpienia, wdrożenie tej zasady w imię zapewnienia równych warunków konkurowania spowoduje faktycznie likwidacje znacznej liczby miejsc pracy w niektórych częściach UE i przyczyni się do spowolnienia procesu tworzenia nowych miejsc pracy w całej Unii.

O tym czym grozi unijny postulat polscy przewoźnicy mogli się już przekonać od początku 2015 r. po wprowadzeniu w Niemczech MiLoG-u.

Treść wystąpienia

Translate »