Światowe Dni Młodzieży nie mogą być pretekstem do paraliżu komunikacyjnego kraju

Światowe Dni Młodzieży nie mogą być pretekstem do paraliżu komunikacyjnego kraju

W lipcu br. Polska będzie gospodarzem dwóch, niezwykle prestiżowych wydarzeń o zasięgu globalnym – Światowych Dni Młodzieży (25-31 lipca) oraz spotkania szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony narodowej – sygnatariuszy Paktu Północno-Atlantyckiego (8-9 lipca).

slider_100dni_flaga_s

Mając na uwadze fakt, iż organizacja tych wydarzeń będzie stanowiła olbrzymie wyzwanie dla polskich władz zarówno pod względem zapewnienia sprawnej komunikacji, jak i bezpieczeństwa uczestników tych wydarzeń, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednym z zastosowanych środków będą ograniczenia w ruchu drogowym dla samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym.

Doświadczenia ubiegłych lat pokazują, że niejednokrotnie wprowadzane zakazy i ograniczenia nadmiernie restrykcyjne i obejmowały terytorium całego kraju. Bardzo często urzędnicy nie konsultowali tych zakazów z zainteresowanymi środowiskami, które ponoszą koszty tego typu restrykcji i nie uwzględniali strat dla gospodarki narodowej z tytułu paraliżu komunikacyjnego na całej infrastrukturze drogowej.

Dlatego też związek pracodawców Transport i Logistyka Polska zwrócił się do Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z apelem, aby przy ewentualnym wprowadzaniu ww. ograniczeń resort transportu kierował się zasadą racjonalności i proporcjonalności oraz by były one stosowane wyłącznie lokalnie.

Treść wystąpienia do Ministra Szmita

Translate »