Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” oraz zespół CRIDO serdecznie zapraszają na webinar „Tarcza Antykryzysowa i Finansowa – praktyczne doświadczenia z procesów pozyskiwania wsparcia”. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca br. o godzinie 14:00.  Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejszą rejestrację. Zrobią to Państwo przechodząc tutaj. Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Podczas webinarium przeprowadzimy Państwa przez ustrukturyzowaną wiedzę na temat mechanizmów wsparcia w ramach dostępnych obecnie programów pomocowych wspierających przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, dzieląc się praktycznymi doświadczeniami z procesów pozyskiwania wsparcia.

Zakres merytoryczny webinarium:

– czym jest Tarcza Antykryzysowa (1.0 – 4.0) i jakie są możliwości dofinansowania wynagrodzeń (tzw. 40-40-20) oraz dostępnych rozwiązaniach w zakresie podatków, w tym odroczeniach płatności podatków (rozłożeniu na raty, umorzeniu),
– czym jest Tarcza Finansowa – „mapa” jej kluczowych narzędzi (PFR, BGK, ARP), status ich przygotowania oraz beneficjentów (duże firmy, MŚP, mikro przedsiębiorców)
– praktyczne trudności w ubieganiu się o subwencje i finansowanie z PFR oraz na co zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób ubiegających się o subwencje i finasowanie
– na jakie finansowanie może liczyć duży, średni i mały przedsiębiorca w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej

Cel webinarium:

– przekazanie ustrukturyzowanej wiedzy o mechanizmach wsparcia dostępnych obecnie programów pomocowych dla firm oraz wskazówek z procesu praktycznej realizacji pozyskiwania wsparcia

Szkolenie skierowane jest szczególnie do:

– właścicieli i osób zarządzających firmami
– członków zarządów i kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie płynnością finansową firm
– pracowników odpowiedzialnych za kwestie prawne, finansowe i księgowe w organizacjach

Liczba miejsc ograniczona. Udział w webinarium jest bezpłatny. Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo link oraz zalecenia techniczne niezbędne do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.
ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ >>

 

Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP