TLP apeluje do Premiera w sprawie zamkniętych urzędów

TLP apeluje do Premiera w sprawie zamkniętych urzędów

Podczas epidemii COVID-19, gdy przedsiębiorcy i ich pracownicy mimo kryzysu rynkowego i ograniczeń administracyjnych starają się nadal pracować na rzecz całego społeczeństwa, pojawiają się wciąż nowe bariery skutecznie im to uniemożliwiające.

Do takich barier należy zawieszenie działania przez terenową administrację publiczną pod pretekstem przeciwdziałania epidemii. Dotyczy to szczególnie administracji samorządowej szczebla powiatowego. Nawet tam, gdzie nie istnieje nawet najmniejsze podejrzenie, aby któryś z pracowników mógł być zarażony lub miał kontakt z chorą osobą, urzędnicy zrobili sobie „płatne urlopy” na koszt współobywateli.

Jako przykład można wskazać zamknięte wydziały komunikacji, które dla nas – branży transportowej – są głównym miejscem załatwiania spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ich paraliż uniemożliwia nam rejestrację pojazdów, ich wycofanie z ruchu, czy też uzyskanie wtórnika utraconych dokumentów lub tablic rejestracyjnych.

Innym przykładem są powiatowi inspektorzy nadzoru, którzy w czasach COVID-19 odmawiają wydawania zezwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, szczególnie wtedy gdy wydanie decyzji powinno być poprzedzone kontrolą zrealizowanej inwestycji. Co oczywiście generuje olbrzymie straty dla przedsiębiorcy – inwestora.

Jesteśmy oburzeni zaniechaniem pracy przez urzędników. Powinni bowiem pamiętać, że praca w administracji publicznej to przede wszystkim służba społeczeństwu, a nie sposób na łatwe i bezpieczne życie. Nie można zamykać urzędów, podczas gdy my i wiele innych środowisk ofiarnie pracujemy na rzecz całego Kraju, w tym także na rzecz bojących się o własne zdrowie urzędników. Nasi pracownicy również są narażeni na zachorowanie i także mają rodziny. A mimo to pracują.

Dlatego też związek pracodawców Transport i Logistyka Polska wystąpił do pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów z postulatem niezwłocznego podjęcia przez Rząd niezbędnych działań o charakterze legislacyjnym, administracyjnym i organizacyjno-technicznym w celu rozwiązania tej bulwersującej nas sytuacji, jaką jest zawieszenie działania przez terenową administrację publiczną.

Premier jest bowiem odpowiedzialny za funkcjonowanie całego Państwa. W tym także za funkcjonowanie administracji samorządowej, a szczególnie w kwestii zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ma on wszystkie instrumenty polityczne, aby wprowadzać zmiany w regulacjach prawnych określających zasady funkcjonowania samorządowej administracji publicznej.

Treść całego wystąpienia TLP do Premiera Morawieckiego znajdziecie TUTAJ.

 

Opracował:
Maciej Wroński
Prezes TLP

 

Translate »