13 czerwca br. przedstawiciel TLP brał czynny udział w posiedzeniu grupy roboczej ds. transportu Business Europe. Dyskusja skupiła się na pakietach mobilności przygotowanych przez Komisję Europejską, a w szczególności nad dzisiejszym głosowaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie pracowników delegowanych oraz czasu pracy kierowców.

W trakcie spotkania wypracowano wspólne stanowisko Business Europe, zgodne z postulatem TLP: „transport międzynarodowy nie powinien podlegać przepisom o delegowaniu.”

Pan Martynas Barysas, Dyrektor Departamentu ds. Rynku Wewnętrznego Business Europe, poparł dotychczasowe działania TLP, w tym m.in. skierowanie pisma do wszystkich europarlamentarzystów dotyczącego poparcia stanowiska Komisji ds. Transportu i Turystyki PE podczas dzisiejszego głosowania w PE w sprawie pracowników delegowanych. Jest to sprawa kluczowa dla rynku transportu drogowego w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Ponadto, TLP i Business Europe wzywają polskich europarlamentarzystów do głosowania w dniu dzisiejszym za przyjęciem mandatów Komisji TRAN do rozpoczęcia trilogów z Radą Unii Europejskiej.

W przypadku odrzucenia ciężko wypracowanego kompromisu w Komisji TRAN, będziemy mieli do czynienia z rosnącym protekcjonizmem w obrębie Unii Europejskiej, który byłby szkodliwy dla wszystkich państw członkowskich, w tym Polski. To natomiast doprowadzi do utraty miejsc pracy nie tylko w branży transportowej, ale także wielu innych, oraz spowoduje podwyższenie cen towarów dla konsumentów i zahamuje rozwój naszej części Europy.

Opracował:

Artur Kalisiak