TLP wraz ze Zrzeszeniem Przewoźników Międzynarodowych SMP Bułgaria, Federacją Transportu Międzynarodowego NIT z zawiązanego przez TLP Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu – oraz z innymi organizacjami z Polski oraz Rumunii skierowała oficjalny list do wszystkich decydentów oraz instytucji europejskich dotyczący szczegółowych zastrzeżeń do Pakietu Mobilności 1. 

List odbił się szerokim echem w Brukseli. Był szeroko skomentowany przez najbardziej nośny medialnie portal Politico. Jednym z istotnych elementów listu jest nawiązanie do raportu zleconego przez TLP wykonanego przez światowej sławy prof. Petera Klausa oraz raportu zleconego przez SMP Bulgaria sporządzonego przez KPMG.  Oba szczegółowo omawiają negatywne ekonomiczne skutki Pakietu Mobilności 1 dla europejskiej gospodarki. TLP wraz z sojuszniczymi organizacjami po raz kolejny silnie akcentuje negatywne konsekwencje Pakietu Mobilności 1, który pogłębia chaos prawny w UE jak i uniemożliwi sprawne funkcjonowanie transportu międzynarodowego w UE.

Oficjalna prezentacja listu miała miejsce dziś zarówno w Brukseli jak i Sofii , w toku specjalnie zwołanej konferencji SMP Bułgaria. Szczegóły wydarzenia będą także dostępne na stronie bułgarskiej organizacji https://smp-eu.org/ .

14 listopada br.  to data szczególna, gdyż równolegle do tej inicjatywy toczą się właśnie przesłuchania kandydata na Komisarza ds. Transportu Adiny-Ioany Vălean. Oczekujemy wyważonego podejścia do Pakietu Mobilności przez nowego Komisarza UE.

Opracowanie:
Joanna Jasiewicz
Adwokat/Pełnomocnik Zarządu TLP