TLP na Europejskim Forum Transportu Drogowego we Florencji

TLP na Europejskim Forum Transportu Drogowego we Florencji

23 stycznia TLP uczestniczyła w I Europejskim Forum Transportu Drogowego we Florencji, który zostało zorganizowane  przez European University Institute we Florencji (Robert Schuman Center for Advanced Studies).

FullSizeRender

W toku obrad okrągłego stołu pt. „From patchwork to a well functionning and socially fair EU Road Transport Market” omawiano bieżące problemy sektora transportu w następujących zakresach tematycznych:

– spółek skrzynek –pocztowych

– egzekwowania przepisów prawa w transporcie międzynarodowym towarów

– kwestii socjalnych w transporcie

– propozycji zmian w zasadach kabotażu

Dyskusja z udziałem Komisji Europejskiej, organizacji pracodawców jak i organów kontrolnych przybliżyła z pewnością praktyczne problemy branży, propozycje związków zawodowych oraz potencjalne rozwiązania na przyszłość.  Jest to z pewnością krok w stronę funkcjonalnych jak i społecznie odpowiedzialnych rozwiązań dla branży transportu.

Opracowała: Joanna Jasiewicz

Translate »