TLP na konferencji Transport Manager Meeting

TLP na konferencji Transport Manager Meeting

8 września we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja konferencji „Transport Manager Meeting – praktyczne aspekty zarządzania transportem” podczas której poruszono wiele kluczowych, aktualnych tematów dotyczących transportu drogowego.

20160908_161548
Prelekcje skupiały się wokół tematyki nowych regulacji w zakresie płac minimalnych we Francji, Włoszech, a także konsekwencji dyrektywy o delegowaniu dla firm transportowych. Omówiono również skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zarówno dla branży, jak i wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców zawartych w projekcie procedowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć TLP – Joanna Rutkowska przedstawiła zgromadzonym przebieg procedury tzw. „żółtej kartki” w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników, a także prognozowany, dalszy kształt prac nad projektem oraz możliwe rozwiązania kompromisowe, które pozwolą w odmienny sposób uregulować status pracowników mobilnych.

Dzięki połączeniu wideokonferencyjnemu z Warszawą, uczestnicy konferencji mogli wysłuchać bezpośredniej relacji prezesa Macieja Wrońskiego oraz mec. Joanny Jasiewicz ze spotkania z komisarz Marianne Thyssen poświęconego właśnie konsultacjom projektu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Translate »