20 lutego 2015 r. TLP uczestniczyło w spotkaniu z Komisarz UE ds. transportu panią Violetą Bulc. Spotkanie było zorganizowane przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Pomimo, że tematem wiodącym było BRD, udało się nam poruszyć kwestię MiLoG-u oraz prób ograniczania kabotażu przez działania innych państw członkowskich UE. TLP wskazało m.in., iż celem przepisów rozporządzenia WE/1072/2009 umożliwiających wykonywanie kabotażu była likwidacja pustych przebiegów. Zbyt duża liczba pustych przebiegów oznacza zagrożenie brd, wyższą emisję spalin i kongestię. Komisarz Bulc ze zrozumieniem odniosła się do podniesionych problemów i poinformowała że trwają intensywne prace Komisji Europejskiej w sprawie MiLoG, ale na tym etapie za wcześnie jest jeszcze mówić o podjęciu konkretnych działań. Komisja czeka na niemieckie wyjaśnienia w tej sprawie.
Komisarz poinformowała, że trwają pracę nad ujednoliceniem sposobów interpretacji przepisów rozporządzenia WE/1072/2009 przez poszczególne państwa członkowskie UE, w szczególności w zakresie wspomniane kabotażu. Efekty tych prac spodziewane są za rok.

IMG_3764
TLP podniosło także kwestie negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) braku dostatecznej liczby parkingów i bazy noclegowo-sanitarnej, co uniemożliwia realizację postanowień rozporządzenia 561/2006, niewłaściwego wdrożenia dyrektywy 2003/59 poprzez brak nadzoru Komisji nad jej funkcjonowaniem w poszczególnych państwach członkowskich UE czego efektem są coraz niższe kwalifikacje kierowców, a także brak pełnej realizacji dyrektywy 96/53/WE w zakresie możliwości dojazdu do miejsca załadunku i rozładunku pojazdu o nacisku osi 11,5 t. Także ta ostatnia kwestia ma negatywny wpływ na BRD, gdyż dla przewozu tej samej masy towarowej po polskich drogach o ograniczonej nośności, zamiast jednego zestawu potrzeba od dwóch do trzech zespołów pojazdów.