20 września w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obyło się seminarium poświęcone systemowi elektronicznego poboru opłat viaTOLL. Funkcjonujący od lipca 2011r. system w ciągu 5 lat przyniósł na konto Krajowego Funduszu Drogowego 6,3 mld zł.

TLP obecna na seminarium viaTOLL

Warto dodać, że każdego dnia roboczego kwota ta powiększa się o kolejne 5 mln zł. Aktualnie sieć dróg płatnych w Polsce wynosi ponad 3 tysiące km. Pojazdy zarejestrowane w Polsce stanowią zdecydowaną większość (60%) wszystkich pojazdów w systemie. Na kolejnych miejscach znalazły się pojazdy z Niemiec (5,5%) oraz Litwy (3,6%).

Podczas seminarium zaprezentowano doświadczenia innych państw we wdrażaniu elektronicznych systemów poboru opłat, w tym nowego systemu wprowadzony w tym roku w Belgii. Przedstawiono również stan i założenia programu budowy dróg krajowych. Wśród wdrożonych przez Resort nowości znalazło się powołanie Komitetu Sterującego ds. optymalizacji realizacji inwestycji drogowych, który zajmuje się m.in. zmianą przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie inwestycji drogowych.

Aktualny kontrakt z operatorem systemu firmą Kapsch kończy się na początku listopada 2018r. W najbliższych miesiącach Resort planuje rozpisanie przetargu na nowego operatora systemu, decyzje co do technologii nie zostały jeszcze podjęte. Prawdopodobnie wyłonienie wykonawcy nastąpi w drugiej połowie 2017r.

Podczas dyskusji głos zabrał Prezes TLP Maciej Wroński wskazując na potrzebę konsultacji założeń systemu z przedstawicielami organizacji społecznych. Doświadczenie we wdrażaniu systemu viaTOLL pokazują, że pośpiech oraz pominięcie najbardziej zainteresowanych podmiotów w konsultacjach skutkuje stworzeniem systemu, który jest nieprzyjazny dla użytkowników oraz nadmiernie restrykcyjny. Prowadzący spotkanie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit obiecał, że przewoźnicy będą mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag i sugestii co do systemu.

Kolejne seminarium poświęcone możliwym technologiom, na bazie których można zbudować nowy system poboru opłat odbędzie się w połowie października, o jego efektach z pewnością Państwa poinformujemy.

Joanna Rutkowska