TLP PROPONUJE, GITD PRACUJE – SPOTKANIE SPOŁECZNEJ RADY KONSULTACYJNEJ

TLP PROPONUJE, GITD PRACUJE – SPOTKANIE SPOŁECZNEJ RADY KONSULTACYJNEJ

9 maja br. w siedzibie GITD odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Poruszone zostały m.in. kwestie kontroli zezwoleń, wydawania świadectw kierowcy i zaświadczeń A1 czy projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym. Prezes TLP poprosił o przekazanie przez GITD statystyk z kontroli przewoźników z UE, nie tylko tych z krajów trzecich, zaproponował również rozwiązanie przyspieszające wydawanie dokumentów przez BTM.  -Nie wszystkie propozycje zmian przepisów ustawy o transporcie drogowym są narzucone przepisami UE – mówił Wrońśki.

Propozycja Macieja Wrońskiego dotyczy możliwości wydawania wszelkich dokumentów transportowych nie tylko przez BTM, ale również przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego. Przewoźnicy nie musieliby za każdym razem wybierać się w podróż do Warszawy.

Przedstawiciele GITD poinformowali, że pracują nad utworzeniem aplikacji umożliwiającej przedsiębiorcom zdalne wprowadzanie danych do wniosków np. o świadectwa kierowcy. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w tej kwestii przed końcem bieżącego roku.

Po raz kolejny podkreślone zostało, że propozycja nakładania kar w drodze decyzji administracyjnej na osoby zarządzające transportem jest nie do przyjęcia przez stronę społeczną.
Funkcjonariusze straży granicznej tłumaczyli m.in., że zgodnie z zapisami ustawy o cudzoziemcach przy przewozie osób to kierowca odpowiada za kontrolę ważności wizy cudzoziemców podróżujących w pojeździe oraz za fakt czy wiza jest wydana na właściwy kraj. Kontrola faktycznej liczby dni pobytu cudzoziemca na terenie RP leży już w gestii straży granicznej.

Z kolei przedstawiciel MSZ zaoferował pomoc GITD w nawiązaniu współpracy i utworzeniu tzw. punktu kontaktowego dla przedsiębiorców w strukturach policji drogowej we Włoszech.

Reprezentant Ministerstwa Infrastruktury oznajmił, że trwają prace nad rozszerzeniem sieci dróg o dopuszczalnym nacisku osi 11,5 t. Uwarunkowane jest to jednak oczekiwaniem na spodziewane w najbliższym czasie ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie skargi przeciw Polsce odnośnie wdrożenia tzw. „dyrektywy naciskowej”.

Opracował:

Artur Kalisiak

 

Translate »