Sejm w trybie pilnym rozpoczyna prace nad ustawą wprowadzającą nową opłatę drogową od paliw silnikowych i gazu. TLP wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej daniny, która osłabi konkurencyjność polskich firm transportowych i jednocześnie może przynieść odwrotne skutki od planowanych.

W opinii TLP, zawartej w piśmie skierowanym dzisiaj na ręce Marszałka Sejmu przyjęcie projektowanej ustawy będzie miało ogromny wpływ na funkcjonowanie branży transportu drogowego. Przy i tak niewielkiej rentowności i zakontraktowanych stawkach w ramach wieloletnich umów przedsiębiorcy będą zmuszeni do poszukiwania tańszego paliwa poza granicami kraju. Oznacza to, że wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy i opłat paliwowych mogą znacząco spaść.

Należy pamiętać, że już obecnie w ramach różnego rodzaju opłat i danin europejski sektor transportu drogowego pokrywa 130% kosztów utrzymania infrastruktury drogowej. Dalsze zwiększanie obciążeń tego sektora doprowadzi do jego zapaści.

Co więcej, zwiększone koszty transportu poniosą konsumenci w cenach produktów, dlatego liczymy na merytoryczną dyskusję w Parlamencie.

Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem TLP >>

Opracowała:

Joanna Rutkowska