TLP przedstawia swój punkt widzenia we Francji

TLP przedstawia swój punkt widzenia we Francji

W piątek w Lyon we Francji TLP wzięła udział w konferencji dotyczącej delegowania pracowników w Unii Europejskiej. W swojej prezentacji poruszyliśmy kwestię bezzasadności stosowania przepisów o delegowaniu pracowników w kontekście transportu drogowego. Omówiliśmy również skargę do Komisji Europejskiej, jak i francuskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z przepisami Loi Macron.

W dniu 16 czerwca 2016 roku na wydziale prawa Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 w Lyonie odbyła się konferencja naukowa pt.: „Wolność świadczenia usług i delegowanie pracowników w Unii Europejskiej – Bilans i perspektywy na podstawie świadczenia usług wykonywanych na terytorium Francji” („Libre prestation de services et détachement de travailleurs au sein de l’UE – Bilan et perspectives au travers du cas des prestations de services exécutées sur le territoire français”). Dyskusja koncentrowała się na kwestiach zakresu kontroli dokonywanych przez organy administracji podatkowej, organy ścigania oraz ubezpieczeń społecznych, a także definicji delegowania w rozumieniu prawa UE. Dyskutanci wskazywali na represyjny charakter ustawodawstwa francuskiego w zakresie kontroli legalności pracy (delegowania pracowników), który przejawia się w znacznym ograniczeniu możliwości obrony w toku kontroli oraz błędnym rozumieniu modeli biznesowych stosowanych na unijnym rynku.

Na szczególną uwagę zasługiwała dyskusja dotycząca stosowania przepisów o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym. W ocenie znacznej części dyskutantów definicja delegowania oraz natura transportu międzynarodowego wykluczają objęcie tego sektora gospodarki przepisami o delegowaniu pracowników. Publikacja pokonferencyjna, podsumowująca dyskusje i wnioski z niej płynące, jest planowana jeszcze w tym roku.

Aktywnym uczestnikiem konferencji był związek pracodawców Transport i Logistyka Polska, który przedstawił praktyczne aspekty proponowanych regulacji francuskich i europejskich w zakresie delegowania, w tym omówił złożoną skargę do Komisji Europejskiej, jak i francuskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego. TLP zwróciła też uwagę uczestników konferencji na fakt wszczęcia przez Komisję Europejską w dniu 16 czerwca procedury naruszeniowej przeciwko Francji w zakresie stosowania przepisów o płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym.

JJ

IMG_4403

Translate »