Wpływ wojny w Ukrainie na europejski sektor transportu, Pakiet Mobilności, zmiana rozporządzenia TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) oraz przegląd dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych (ITS) były tematami rozmów posiedzenia grupy transportowej BusinessEurope.

O obecnej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie mówił Matthew Baldwin, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności Komisji Europejskiej. Na ten moment Komisja próbuje uzyskać informacje na temat liczby ciężarówek należących do firm unijnych, które nadal są w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Poza tym, Komisja analizuje poziom i zakres potencjalnej pomocy potrzebnej Ukraińcom, ale także naszym firmom dotkniętym wojną, albo sankcjami nałożonymi na Białoruś i Rosję. Zdaniem Komisji, wkrótce UE może w ramach sankcji przyjąć zakaz prowadzenia jakichkolwiek operacji transportowych przez firmy unijne na terenie Rosji i Białorusi. TLP podniosło także na spotkaniu temat liberalizacji zatrudnienia ukraińskich kierowców i zniesienia im wiz w całej UE. Komisja obiecała, że przyjrzy się tej kwestii.

Na temat powrotu pojazdu co osiem tygodni do państwa-siedziby firmy wymaganego przepisami Pakietu Mobilności I mówił Jean-Louis Colson, Szef Działu ds. Transportu Drogowego z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności Komisji Europejskiej. Otóż Komisja podjęła ostateczną decyzję, że nie będzie podejmować żadnych działań o charakterze legislacyjnym w tym temacie, które miałyby na celu usunięcie ww. przepisu. I to pomimo wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji, które jednoznacznie wskazywało na negatywny wpływ na środowisko i jednolity rynek takiego wymogu. W związku z tym firmom nie pozostaje nic innego jak czekać na wyrok TSUE w tej sprawie, który teoretycznie powinien zapaść do końca tego roku. Komisja planuje również opublikować wytyczne do tych przepisów, ale dopiero za ok. 2 miesiące i to pomimo, że weszły one już w życie.

Poza tym, dyskutowaliśmy na temat zaproponowanej przez Komisję 14 grudnia 2021 r. inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany rozporządzenia w sprawie TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Prezentację w tym zakresie przedstawiła urzędniczka Komisji Pani Silke Brocks.

Rozmawialiśmy także na temat zaproponowanej przez Komisję 14 grudnia br. wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych (ITS). Stanowisko Komisji w tej sprawie prezentował obecny na spotkaniu urzędnik Gilles Carabin.  

Więcej szczegółowych informacji jest dostępna dla firm członkowskich TLP.

Z ramienia TLP obecni na spotkaniu byli Artur Kalisiak i Adam Dorywalski.

Opracował:

Adam Dorywalski

Stały Przedstawiciel TLP przy UE