PROBLEMY Z WAŻNOŚCIĄ ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZEŃ ADR ROZWIĄZANY

PROBLEMY Z WAŻNOŚCIĄ ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZEŃ ADR ROZWIĄZANY

Dzięki działaniom TLP, Polska przystąpiła do umów wielostronnych M333 i M334, zawartych na podstawie ADR. Umowy te wprowadzają, na czas epidemii COVID-19, możliwość używania zaświadczeń ADR kierowców oraz świadectw przeszkolenia doradców, których termin ważności kończy się w okresie od 1 marca 2020r. do 1 września 2021r. Posiadacze takich dokumentów otrzymają legalne przedłużenie uprawnień, jeżeli do 30 września 2021r. zrealizują obowiązek kursowy i zdadzą odpowiednie egzaminy.

Oznacza to, że ww. kierowcy i doradcy mogą wykonywać swój zawód w Polsce oraz w innych państwach – stronach ww. umów wielostronnych. Obecnie są to: Niemcy, Szwecja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Norwegia, Grecja, Irlandia oraz San Marino – w odniesieniu do kierowców.

Link do Dziennika Urzędowego Ministra Infrastruktury z tekstami tych umów w języku polskim i angielskim podajemy poniżej:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2021/DziennikUrzedowyMI_poz9_2021-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2021/DziennikUrzedowyMI_poz10_2021-sig.pdf

 

Czytaj również:

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Małgorzata Wieleba-Walicka
Radca Prawny TLP

 

 

Translate »