Transport i Logistyka Polska wystąpiło do Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie działań w celu szybszego wprowadzenia procedowanego obecnie projektu rozporządzenia w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki interwencji TLP dostaliśmy dzisiaj informację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych o podpisaniu wyżej wspomnianego rozporządzenia. Umożliwi to dwóm grupom zawodowym, w tym kierowcom wykonującym pracę w transporcie międzynarodowym, posiadającym obywatelstwo Białorusi lub Ukrainy, złożenie wniosku o wydanie wizy krajowej do Ministra Spraw Zagranicznych. Rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Informacje o terminach i procedurach związanych z wydawaniem wiz, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu będą publikowane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.