TLP SPOTKAŁO SIĘ z przedstawicielami Gabinetu Komisarz UE ds. Transportu Violety Bulc

TLP SPOTKAŁO SIĘ z przedstawicielami Gabinetu Komisarz UE ds. Transportu Violety Bulc

24 maja br. przedstawiciele TLP odbyli spotkanie z przedstawicielami Gabinetu Komisarz UE ds. Transportu Violety Bulc. Spotkanie służyło podsumowaniu najbliższych prac Komisji Europejskiej, w szczególności w zakresie Pakietu Mobilności (uprzednio także zwanego Inicjatywami Drogowymi).

Wbrew pojawiającym się publicznie sugestiom, Komisja Europejska nie przewiduje opóźnienia w ogłoszeniu propozycji Pakietu Drogowego (zaplanowanego na 31 maja br.) ani jego podział na część socjalna i transportowa. Od czerwca rozpocznie się intensywna debata polityczna w przedmiocie zgłoszonych przez Komisje Europejska propozycji.

Komisja przewiduje, iż propozycje zmian prawnych w Pakiecie Mobilności mają służyć rozwiązaniu obecnych problemów Rynku Wewnętrznego, sygnalizowanych przez branże transportu drogowego, a nie stanowić odpowiedz na pojawiające się listy postulatów co do treści Pakietu.

W pierwszej kolejności Komisja Europejska kładzie także nacisk na racjonalizacje obciążeń nakładanych na przewoźników zagranicznych w poszczególnych państwach członkowskich, które stosują konstrukcje delegowania do pracy pracowników mobilnych w transporcie. Komisja Europejska dostrzega również problemy silnie akcentowane przez branże jak sankcje dotyczące odbioru regularnych odpoczynków weekendowych w pojeździe.

Pakiet Mobilności będzie też szansa dla państw, przeciw którym Komisja Europejska prowadzi postępowanie o stosowanie plac minimalnych w transporcie na autokorektę swojego ustawodawstwa, które będzie odbiegać od założeń reformy Komisji Europejskiej.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

Translate »