Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedłuża automatycznie ważność dokumentów uprawniających do legalnego pobytu cudzoziemców. To duży sukces polskich przedsiębiorców, zatrudniających legalnie już ponad milion pracowników z samej tylko Ukrainy. 

Niemniej w przypadku kierowców spoza Unii wykonujących dla naszych przewoźników międzynarodowe przewozy drogowe sprawa ich dalszej bezproblemowej pracy nie jest taka oczywista. Co do zasady, w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd, którym wykonywane są międzynarodowe drogowe przewozy rzeczy, legalny pobyt poświadczany jest świadectwem kierowcy wydanym na podstawie rozporządzenia WE nr 1071/2009 przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Niemniej zagraniczne służby kontrolne mają prawo domagać się przedstawienia innych dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terytorium Unii Europejskiej, takich jak np. wiza.

Jeszcze gorzej jest w przypadku przewoźników pasażerskich i przewoźników wykorzystujących pojazdy o dmc do 3,5t. Ich kierowcy nie mają dokumentu analogicznego do świadectwa kierowcy.

Dlatego też Transport i Logistyka Polska zwróciła się do Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra ds. Europejskich o notyfikację przepisów Tarczy Antykryzysowej przedłużających legalny pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym na terytorium Unii Europejskiej oraz o poinformowanie o nich odpowiednich zagranicznych służb kontrolnych.

Treść wystąpienia TLP znajdziesz TU.

 

Opracował:
Maciej Wroński
Prezes TLP