Złoty Indeks Akademii WSB, prestiżowe praktyki i staże oraz nagrody rzeczowe trafiły w ręce laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej organizowanego już po raz dziewiąty przez Akademię WSB. Partnerami Konkursu jest Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, który reprezentowali Pani Beata Gorczyca – Dyrektor ds. Komunikacji i Pan Artur Kalisiak – Koordynator ds. Projektów Strategicznych.

W konkursie, który odbył się 12 marca br. w Akademii WSB, udział wzięło ponad 300 uczniów z 60 szkół średnich z całej Polski, kształcących w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Uczniów, towarzyszących im nauczycieli oraz Partnerów Konkursu powitał dr Marcin Lis Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

I miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej zajął Pan Norbert Malik z Zespołu Szkół w Libiążu (opiekun ucznia: Pani Jadwiga Bochenek), II miejsce wywalczył Pan Fabian Smykała z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu (opiekun ucznia: Pan Sławomir Sienkiewicz), III miejsce zajął Pan Filip Sitarski z Technikum nr 5 w Zespole Szkół Nr 6 w Tychach (opiekun: Pani Aleksandra Tomecka).

Laureaci IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez Organizatorów i Partnerów wydarzenia: Złoty Indeks Akademii WSB, uprawniający do bezpłatnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka, 2-tygodniowy staż w firmie Schavemaker (zrzeszonej w Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”) oraz nagrody rzeczowe, przekazane przez Grupę Raben (również należącej do firm członowskich TLP).

Celem Konkursu  jest wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, a także – biorąc pod uwagę niebagatelną rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej i zagranicznej – promocja kształcenia na kierunkach branży TSL oraz popularyzacja branży.

źródło: www.wsb.edu.pl