5 listopada br. miało miejsce posiedzenie grupy roboczej ds. transportu BusinessEurope (paneuropejskiej federacji zrzeszającej organizacje pracodawców), którego aktywnym członkiem jest TLP razem z Konfederacją Lewiatan. Uczestnicy spotkania dyskutowali o przygotowywanej przez Komisję Europejską Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności oraz o działaniach mających złagodzić negatywne skutki kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 dla sektora transportu w UE. Z ramienia TLP udział w spotkaniu brali Adam Dorywalski, Stały Przedstawiciel TLP przy UE i Artur Kalisiak, Koordynator ds. Projektów Strategicznych.

Obecny na spotkaniu Joshua Salsby, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności, zaprezentował główne założenia opracowywanej przez Komisję Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności, której publikacja jest planowana na 9 grudnia br. Ma ona określić priorytety w dziedzinie transportu na najbliższe lata uwzględniając przede wszystkim wyzwania związane z tzw. zieloną i cyfrową transformacją, a także to, że sektor ten bardzo mocno ucierpiał w związku z pandemią. Strategia będzie ściśle powiązana z koncepcją ekosystemów tj. zidentyfikowanych przez Komisję 14 obszarów przemysłowych (jeden z nich to właśnie „Mobility-Automotive”) obejmujących ok. 70% gospodarki UE. W założeniu są to sieci powiązań pomiędzy firmami, sektorami i instytucjami, a nie proste odzwierciedlenie łańcuchów wartości. Takie podejście Komisji ma na celu nie tylko podkreślić współzależności między państwami członkowskimi, ale także zidentyfikować niedociągnięcia na jednolitym rynku i służyć za punkt wyjścia przy opracowywaniu różnych unijnych polityk, w tym Strategii dot. Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności.

BusinessEurope miało okazję zaprezentować swoje stanowisko, w którego przygotowanie TLP było zaangażowane od samego początku, w ramach konsultacji publicznych Komisji dot. owej Strategii. Apelujemy w nim o stworzenie odpowiednich ram prawnych i finansowych, które umożliwią firmom transportowym w całej UE, w tym w Polsce, łagodne i stopniowe przejście cyfrowej i zielonej transformacji.

Na spotkaniu dyskutowano także o szykowanym przez Komisję Europejką Planie Awaryjnym dot. Transportu. TLP zabrało głos na spotkaniu prosząc Komisję Europejską o:

  • przygotowanie wskazówek dla państw członkowskich w celu zminimalizowania różnic w przepisach, jakie niestety pojawiają się w poszczególnych państwach członkowskich m.in. w zakresie odbywania kwarantanny i wykonywania testów na obecność COVID-19,
  • wprowadzenie jednolitych odstępstw od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku w transporcie drogowym we wszystkich państwach członkowskich,
  • ograniczenie liczby oraz czasu trwania kontroli drogowych do niezbędnego minimum,
  • zapewnienie sprawnego i priorytetowego przejazdu przez granicę pojazdów wykonujących transport drogowy rzeczy oraz osób w przypadku przywrócenia przez dany kraj kontroli granicznych,
  • możliwość ponownego, automatycznego wydłużenia ważności dokumentów niezbędnych w transporcie drogowym, tj. praw jazdy, świadectw kierowcy, badań technicznych pojazdów, przeglądów okresowych tachografów, badań lekarskich i psychologicznych kierowców czy licencji wspólnotowych.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE