18 maja br. Parlament Europejski głosować będzie nad przyjęciem projektu „Rezolucji PE w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP))”. Dokument ten ma charakter poprzedzający w stosunku do zapowiadanego przez Komisję Europejską pakietu zmian w obowiązujących przepisach transportowych, zwanego Inicjatywami Drogowymi. Przedstawić je ma w dniu 31 maja br. Komisarz Violeta Bulc.

Ponieważ sformułowane propozycje są wynikiem kompromisu politycznego, należy się spodziewać, że Inicjatywy Drogowe będą odzwierciedleniem postulatów Parlamentu Europejskiego. Dlatego też Transport i Logistyka Polska zajęła stanowisko w tej sprawie i przekazała je do Parlamentu Europejskiego.
 

PRZEJDŹ DO STANOWISKA TLP >>