Kolejny rok z rzędu Transport i Logistyka Polska zwiększa swoją obecność w mediach, docierając z informacjami o branży transportowej szeroko do opinii publicznej. Łączny zasięg opublikowanych w ubiegłym roku informacji wyniósł rekordową liczbę 960 milionów.

Skuteczne rzecznictwo interesów branży to nie tylko bezpośrednie interwencje, ale również zwiększanie świadomości społecznej na temat wyzwań stojących przed branżą, a także docieranie z przekazem poprzez media do liderów opinii publicznej i decydentów. Działania komunikacyjne wspierają podejmowane przez TLP aktywności w obszarze legislacyjnym, a także kształtują wizerunek branży. W tym zakresie TLP udowodniło po raz kolejny, że nie ma sobie równych – inicjując i aktywnie wpływając na debatę publiczną w zakresie transportu.

Budowana w ostatnich latach wiarygodna i ugruntowana pozycja organizacji oraz proaktywna postawa względem mediów zaowocowały licznymi publikacjami. Informacje te ukazywały się zarówno w mediach branżowych, jak i ogólnogospodarczych, a także we wszystkich formatach – radiu, telewizji, prasie i portalach internetowych. Wygenerowany, łączny zasięg 960 milionów, oznacza to że przeciętny Polak w ciągu roku 25 razy natknął się na publikację zawierająca informacje związaną z organizacją. Rok 2022 to również wzrost zasięgów o 18% względem roku 2021, w którym TLP ustanowiło poprzedni rekord.

Jednym ze wskaźników wykorzystywanych do oceny efektywności prowadzonych działań medialnych jest współczynnik AVE – tj. ekwiwalent reklamowy publikacji. W 2022 roku według danych Press-Service Monitoring Mediów dla publikacji Transport i Logistyka Polska wyniósł on ponad 18 milionów złotych. Tyle łącznie musiałaby wydać organizacja na reklamy w mediach, aby osiągnąć porównywalne dotarcie do opinii publicznej. Dzięki zaangażowaniu, tworzeniu interesujących dla mediów kontekstów i treści TLP umacnia swoją pozycję jako branżowego lidera, a także wiarygodnego partnera.

Wyróżnikiem TLP w zakresie polityki komunikacyjnej jest budowa szerokiej płaszczyzny do współpracy pomiędzy organizacją, firmami członkowskimi oraz mediami, w ramach której podejmowane są przekrojowe, ważne dla branży zagadnienia. Z dużym zainteresowaniem spotkają się również wydarzenia, organizowane lub współorganizowane przez TLP w tym konferencja Polskiej Agencji Prasowej i TLP „Transport drogowy dziś i wyzwania przyszłości”. Zgromadziła ono liczne grono ekspertów, przedstawicieli biznesu, administracji i mediów, ale również stanowiła przyczynek do dalszej debaty na łamach mediów tradycyjnych i elektronicznych.

Transport i Logistyka Polska sukcesywnie rozwija również kanały własne organizacji w mediach społecznościowych, a także blisko współpracuje z mediami sięgając po nowe formaty, dzięki którym w sposób atrakcyjny i przejrzysty przedstawia najważniejsze dla branży tematy.

Opracowała:
Beata Gorczyca
Dyrektor ds. Komunikacji TLP