TRANSPORT W CZASIE COVID-19 NOWE ZALECENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W CZASIE COVID-19 NOWE ZALECENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska wydała dzisiaj Komunikat dot. uaktualnienia Zielonych Korytarzy (opublikowanych w marcu br: https://ec.europa.eu/…/2020-03-23-communication-green…), aby podtrzymać płynność łańcuchów dostaw w UE podczas drugiej fali pandemii COVID-19.

Od marca br. stosowanie Zielonych Korytarzy przez państwa członkowskie UE pomaga w utrzymaniu płynnej dostawy towarów poprzez umożliwienie przekroczenia granicy państwowej wewnątrz UE nie dłużej niż w 15 minut. Wcześniej, np. 19 marca br. kolejka na granicy polsko-niemieckiej wynosiła między 20 a 50 km.

Niniejszy Komunikat określa środki, które będą nadal zabezpieczać swobodny przepływ towarów i pracowników sektora transportu pomiędzy państwami UE uwzględniając aspekty zdrowotne i gospodarcze. Komisja dostrzega bowiem istotę podtrzymania sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw dla jednolitego rynku i tym samym gospodarki UE.

Cele określone w Komunikacie z marca 2020 r. pozostają w pełni aktualne. Jednak siedem miesięcy po ich pierwszym wprowadzeniu Komisja chce teraz wzmocnić niektóre zasady w oparciu o zdobyte doświadczenia i odpowiadając na konkluzje Rady z 23 października br. (https://data.consilium.europa.eu/…/ST-12060-2020…/pl/pdf) planuje przyjąć Plan Awaryjny, który będzie zawierał następujące aspekty:

  • Rewizja systemu Rozporządzenia Omnibus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/…
  • Systematyczny przegląd prawodawstwa UE w celu uwzględnienia, w stosownych przypadkach przepisów dotyczących sytuacji kryzysowych;
  • Wskazówki dla państw członkowskich w celu zapewnienia minimalnego poziomu koordynacji;
  • Odstępstwa od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku w transporcie drogowym;
  • Proponowanie kryteriów dotyczących minimalnych podstawowych zasad usług w dziedzinie transportu pasażerskiego.

 

Komisja zamierza przedstawić Plan Awaryjny wraz z wnioskami legislacyjnymi wymienionymi w niniejszym komunikacie w 2021 r. i oczekuje, na sprawną współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą w tym zakresie.

Link do opublikowanego dzisiaj dokumentu: https://ec.europa.eu/…/com20200685-green-lanes-upgrade…

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE

 

Translate »