Debata w Komitecie ds. Transportu Parlamentu Europejskiego 15 maja br. bez rozstrzygnięcia kwestii socjalnych transporcie, związki zawodowe kontratakują politycznie a wpływowe europejskie organizacje przedsiębiorców (CLECAT, FIATA, EEA)  wzywają do wyłączenia transportu międzynarodowego z delegowania.

Przed obradami Komitetu ds. Transportu Parlamentu Europejskiego, który miał omawiać możliwe kompromisy w zakresie kwestii socjalnych w Pakiecie Mobilności, europejskie organizacje przedsiębiorców zaapelowały do europosłów o odrzucenie kompromisów Komitetu ds. Zatrudnienia PE, jako szkodliwych dla transportu (m.in. objęcie wszystkich operacji transportowych jako delegowaniem) oraz wyłączenie kierowców międzynarodowych z modelu delegowania.  Organizacje wskazują, że stosowanie modelu delegowania do kierowców jest działaniem przeciwko osiągnięciom rynku wewnętrznego oraz negatywnie wpływa na branżę transportu i logistyki.  W liście z 14 maja organizacje podkreślają między innymi, że proponowane przez Komisję Europejską zmiany są przeciwne transnarodowej naturze świadczonych usług ani nie rozwiązują problemu kierowców nomadycznych.  Dla odmiany, europejskie federacje związków zawodowych w transporcie (ETF) ,  wspierane przez krajowe związki zawodowe m.in. z Polski, prezentują stanowisko skrajnie przeciwne, apelując o zwalczanie tzw. dumpingu socjalnego.

Komitet ds. Transportu PE  jest podzielony wewnętrznie i  nie podjął jeszcze decyzji. Nie ma jednoznacznego stanowiska Komitetu jak uregulować delegowanie w transporcie czy też kwestie kabotażu.  Nie ma też jasności w jaki sposób będzie uregulowania kwestia noclegu w kabinie – czy propozycji holenderskiego europosła Wima van der Camp, by dopuszczać nocleg w kabinie gdy brak jest dostatecznej infrastruktury parkingowej utrzyma się. Wątpliwości co do propozycji Komisji Europejskiej mnożą się a konkretne decyzje mają być już podjęte na początku czerwca.

Przydatne linki: https://www.clecat.org/news/news/industry-urges-ep-transport-experts-to-keep-intern

Opracowała:

Joanna Jasiewicz