Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski w ubiegłym tygodniu, Rada UE zatwierdziła jednomyślnie zaproponowane przez Komisję Europejską 18 stycznia br. rozporządzenie określające specjalne i tymczasowe rozwiązania związane z walką z pandemią covid-19 w zakresie odnawiania i przedłużania dokumentów oraz badań w pewnych aspektach przepisów odnoszących się do transportu drogowego. Spodziewany dzień publikacji w Dzienniku Urzędowym UE to 22 lutego br.

Podobne rozporządzenie zostało już opublikowane w maju 2020 r., czyli podczas pierwszej fali pandemii Covid-19. Dotyczyło jednak automatycznego przedłużania dokumentów, których ważność upływała w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia ubiegłego roku. Tymczasem nowe przepisy przedłużają ich obowiązywanie o kolejne dziesięć miesięcy tj. jeżeli ich ważność wygasa między 1 września 2020 r. a 30 czerwca 2021 r. Rządy państw UE mogą zrezygnować z tych odstępstw. Jednak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku, muszą one akceptować przedłużone certyfikaty z innych państw członkowskich. Mowa o takich dokumentach jak:

– świadectwo kwalifikacji zawodowej

– karta kwalifikacji kierowcy

– „kod 95” w prawie jazdy

– prawo jazdy

– przegląd okresowy tachografu

– badania techniczne pojazdu

– licencja wspólnotowa

– świadectwo kierowcy

TLP było aktywne w tym temacie od samego początku, będąc w stałym kontakcie z urzędnikami Komisji, Europosłami i naszym Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, a także podnosząc ten temat na forum BusinessEurope tj. paneuropejskiej organizacji pracodawców.

Treść rozporządzenia tutaj.

Wynik głosowania w Radzie tutaj.

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracował:
Adam Dorywalski
Stały Przedstawiciel TLP przy UE