26 września br., Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego zatwierdziła raport o przyznaniu Ukrainie reżimu ruchu bezwizowego.

W lipcu bieżącego roku poparte zostało zalecenie dotyczące przyspieszenia zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących w strefie Schengen, które złożył do Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego poseł Jacek Saryusza-Wolski. Natomiast we wrześniu reżim bezwizowy dla Ukrainy poparła Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego.

Rozpoczęcie rozmów z Ukrainą, a zarazem powołanie grupy roboczej do prowadzenia negocjacji zaproponowała Komisja ds. Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Dokument spotkał się z bardzo pozytywną opinią. Głosy poparcia oddało 38 eurodeputowanych, z kolei sprzeciw wyraziło czworo członków komisji. Ostateczne głosowanie zaplanowane jest w październiku na przyszłej sesji parlamentarnej w Strasburgu.

Zwolnienie z obowiązku wizowego nie będzie uwzględniać prawa do pracy w Unii Europejskiej. Pozostałe warunki dostępu do strefy Schengen najprawdopodobniej nadal będą mieć zastosowanie, w tym konieczność posiadania wystarczających środków finansowych oraz wskazania celu podróży.

Na razie, zgodnie z decyzją komisji, do przyszłych wyjazdów do UE Ukraińcy będą potrzebowali paszportów biometrycznych.

Pomimo, że planowana liberalizacja nie dotyczy wiz pozwalających na podejmowanie pracy, to z pewnością skróci kolejki w polskich urzędach konsularnych, co oznacza zniesienie jednej z barier utrudniających zatrudnianie pracowników ze wschodu, w tym także kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.

Beata Gorczyca