TLP uczestniczyło w grupie roboczej ds. transportu Business Europe poświęconej planowanym zmianom w kluczowych dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej dot. transportu drogowego. Aktualny stan prac oraz plany Komisji prezentował Pan Eddy Liegeois – Dyrektor ds. transportu drogowego w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE).

unnamedsss

Długo wyczekiwany przez środowisko przewoźników pakiet zmian ma zostać oficjalnie zaprezentowany w Parlamencie Europejskim na przełomie maja i czerwca tego roku. Wtedy poznamy ostateczny kształt proponowanych przez Komisję zmian, które będą obejmować kwestie m.in. dostępu do zawodu przewoźnika, kabotażu, czasu pracy kierowców oraz opłat drogowych.

Komisja Europejska dostrzega w działaniach w działaniach Francji, Niemiec czy Austrii w zakresie płac minimalnych próbę ochrony ich rynków przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw. Choć nie akceptuje przyjętych przez te państwa narzędzi to uznaje je za sygnał do zmian przepisów na poziomie Unii Europejskiej. W tym kontekście na pierwszy plan wychodzi kwestia tzw. „letterboxów” oraz potrzeby doprecyzowania kryteriów i sposobu kontroli posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państwa członkowskich.

Działania niektórych państw oraz propozycje zmian w zakresie delegowania skłaniają również Komisję do przejrzenia regulacji dotyczących czasu pracy kierowców. Kompromis pomiędzy przedsiębiorcami a związkami zawodowymi może być w tym zakresie trudny do osiągnięcia, dlatego Komisja planuje skupić się na kwestii tygodniowego odpoczynku oraz zasad jego odbioru, w tym zakazu spędzenia go w kabinie pojazdu.

W zakresie kabotażu Komisja jest świadoma rozdźwięku pomiędzy państwami członkowskimi, od tych które żądają całkowitej liberalizacji, po te które są za zaostrzeniem obecnych regulacji ze względu na różnice w płacach kierowców pomiędzy poszczególnymi krajami. Komisja chce utrzymaniem pewnych ograniczeń w dostępie do kabotażu, ale w formie możliwie najbardziej uproszczonej i możliwej do egzekucji (likwidacja limitu 3 operacji w ciągu 7 dni, na rzecz nieograniczonej liczby w krótszym okresie czasu).

Nie zapadły ostateczne decyzje co do objęcia przewozów pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony. W ramach pakietu zmian zostaną również ujęte kwestie interoperacyjności systemów opłat drogowych, a także zmiany systemu ekologiczności EURO na nową klasyfikację opartą o emisję CO2 czy dyrektywnie dot. najmowania pojazdów.

TLP nie tylko śledzi, ale również aktywnie włącza się w prace nad „Inicjatywami drogowymi”, będziemy Państwa informować na bieżąco o kolejnych działaniach. Jednocześnie będziemy wdzięczni za sygnały od Państwa na temat oceny poszczególnych propozycji i ich wpływu na działalność Państwa firm.

Opracowała: Joanna Rutkowska