W kierunku mobilności ekologicznej. Nowe propozycje Komisji Europejskiej.

W kierunku mobilności ekologicznej. Nowe propozycje Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zaprezentowała dzisiaj kolejną część inicjatyw wchodzących w skład „Pakietu mobilności”. Projekty dotyczą mobilności niskoemisyjnej i mają przyczynić się do realizacji przez Unię Europejską celów redukcji emisji dwutlenku węgla.

Jak czytamy w komunikacie Komisji, w propozycji „Pakietu na rzecz mobilność ekologicznej” znalazły się projekty w zakresie:

  • nowych norm emisji CO2 – mających pomóc producentom we wprowadzaniu innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań; akcent został położony na odchodzenie od konwencjonalnych silników spalinowych na rzecz bardziej ekologicznych;
  • Dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych pojazdów – wspierająca rozwiązania ekologiczne w zamówieniach publicznych;
  • Planu działania i rozwiązań inwestycyjnych na rzecz transeuropejskiego rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
  • przeglądu dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego.  Jedna z najistotniejszych propozycji z punktu widzenia branży transportowej, gdyż dotycząca promowania transportu multimodalnego oraz stymulowania popytu na łączne korzystanie z różnych rodzajów transportu;
  • przeglądu dyrektywy w sprawie pasażerskich usług autokarowych, którego celem jest pobudzenie rozwoju długodystansowych połączeń autokarowych, aby podróżni chętniej rezygnowali z przemieszczania się prywatnymi samochodami;
  • inicjatywy w zakresie baterii, której celem jest, aby nie tylko nowe pojazdy ale również ich części składowe, były opracowywane i produkowane w Unii Europejskiej;

Szczegółowe rozwiązania są obecnie przedmiotem naszej analizy. Wkrótce je opublikujemy wraz z naszym komentarzem.

 

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4242_pl.htm

 

Opracowała Joanna Rutkowska

Translate »