22 czerwca na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych dyskutowali na temat „Pakietu Mobilności”.

Minister Szmit wraz ze współpracownikami przedstawili dotychczasową aktywność Ministerstwa w zakresie prac nad Pakietem. Cieszy, że polski rząd konsekwentnie popiera stanowisko przedsiębiorców transportowych szczególnie w zakresie objęcia kierowców w transporcie międzynarodowym przepisami o delegowaniu pracowników. Minister przekazał, że w ramach Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii udało się zbudować stabilną koalicję państw, które wspierają stanowisko Polski w kwestii „Pakietu Mobilności”. Ponadto, przygotowywane są liczne formalne i nieformalne spotkania na różnych szczeblach, które mają poszerzyć i pogłębić sojusz państw.

TLP zaprezentowało wstępne stanowisko wobec Pakietu oraz wskazało, że kluczową kwestią pozostaje delegowanie pracowników. Przedstawiciele TLP poinformowali również o podejmowanych na arenie międzynarodowej działaniach, które mogą wspomóc polski głos w debacie o zmianach legislacyjnych w transporcie. Wskazali również na konieczność uświadamiania ogólnogospodarczych konsekwencji proponowanych rozwiązań oraz ich wpływu na jednolitość europejskiego rynku.

Opracowała:

Joanna Rutkowska