W MINISTERSTWIE PRACY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW UE I BREXICIE

W MINISTERSTWIE PRACY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW UE I BREXICIE

Przedstawiciele TLP wraz z Konfederacją Lewiatan odbyli dziś spotkanie robocze w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące problemów branży transportu związanych z Brexitem oraz pracami państw członkowskich UE nad wdrażaniem przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w UE. Była to kolejna okazja, by podzielić się konkretnymi wątpliwościami co do procesu tworzenia i stosowania prawa w UE.

We wstępie rozmowy przedstawiciele TLP zwrócili uwagę, iż Francja w dniu dzisiejszym przedstawiła projekt przepisów wdrażających nowe zasady delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (projekt nieujawniony publicznie), a jutro będzie także debatować czy delegowanie nie powinno być we Francji zabronione. Choć pomysł wydaje się niszowy i mało realny, to jednak w kontekście silnych sporów społecznych dyskusja ta nie pozostanie niezauważona przez transport międzynarodowy.

Inne państwa członkowskie UE, prowadzące wstępne prace wdrożeniowe nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników, zgłaszają szereg wątpliwości w jaki sposób odczytywać tak niejasne przepisy unijne. Wątpliwy jest zakres tego, co ma w praktyce oznaczać pojęcie wynagrodzenia, czy jak liczyć 12 miesięczny termin dozwolonego delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego. Rząd polski w ramach debat z przedstawicielami pozostałych państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej aktywnie angażuje się próby wyjaśniania istotnych dla branży wątpliwości, choć wiele pytań nie znajduje jeszcze obecnie żadnych odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy większość państw członkowskich nie ma jasnej wizji w jaki sposób w praktyce nowe europejskie przepisy o delegowaniu pracowników miałyby wyglądać. Tylko na etapie debat politycznych wizje były klarowne.

Szczególną uwagę należy także poświęcić mobilności pracowników branży transportu po Bexicie, zwłaszcza w odniesieniu do obywateli państw trzecich, zatrudnionych w polskich spółkach transportowych. Kwestia ta nie doczekała się także konkretnego rozwiązania prawnego ani praktycznego.

Przedstawiciele TLP zauważyli także, że został zakończony europejski proces legislacyjny w odniesieniu do utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Pracy, jako nowej instytucji wspierającej kontrole czy prace nad nową dyrektywą o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy, która wpłynie na kształt umów o pracę zwłaszcza pracowników delegowanych. Pytania o praktyczne aspekty tych pomysłów prawnych się mnożą, lecz ciągle brak konkretów tak potrzebnych pracodawcom do poprawnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Polityka a życie gospodarki – zderzenia ciąg dalszy.

Opracowała:

Joanna Jasiewicz

 

Translate »